ES investicijos

 

UAB „Optonas“ naujų produktų kūrimas

UAB „Optonas“ įgyvendina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą.
Projekto tikslas: padidinti bendrovės inovacinį potencialą ir konkurencingumą po projekto rinkai pristatant inovatyvius ir naujus produktus. Projekto metu numatoma kurti naujus pagerintų savybių ir parametrų lazerius – sub-nano sekundinės trukmės mažų gabaritų lazerius (914nm; 457nm; 305nm), taip pat unikalius optinius daliklius lazeriams ir ultravioletinės spinduliuotės lazerių optinius elementus (aukšto pažeidimo slenksčio nepoliarizuojantį optinį daliklį).
Projekto pradžia – 2019 m. sausis, planuojama pabaiga – 2021 m. vasaris.
Projektas „Naujų produktų kūrimas“ (projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0090) dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“. Projektui skirtas 0,5 mln. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Optonas“

UAB „Optonas“ įgyvendina procesų skaitmeninimo technologijų diegimo projektą.

Projekto tikslas – gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui. Pagrindinis projekto uždavinys – gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis diegimas. Projekto įgyvendinimas prisidės prie bendrovės pajamų ir eksporto didinimo, konkurencingumo augimo vietinėje ir užsienio rinkose.

Projekto pradžia – 2018 m. liepa, planuojama pabaiga – 2022 m. balandis.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0050 „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Optonas“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 03.3.1-LVPA-K-854 priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui skirtas 1 mln. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.