ES investicijos

UAB „Optonas“ naujų produktų kūrimas

UAB „Optonas“ įgyvendina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą.
Projekto tikslas: padidinti bendrovės inovacinį potencialą ir konkurencingumą po projekto rinkai pristatant inovatyvius ir naujus produktus. Projekto metu numatoma kurti naujus pagerintų savybių ir parametrų lazerius – sub-nano sekundinės trukmės mažų gabaritų lazerius (914nm; 457nm; 305nm), taip pat unikalius optinius daliklius lazeriams ir ultravioletinės spinduliuotės lazerių optinius elementus (aukšto pažeidimo slenksčio nepoliarizuojantį optinį daliklį).
Projekto pradžia – 2019 m. sausis, planuojama pabaiga – 2021 m. vasaris.
Projektas „Naujų produktų kūrimas“ (projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0090) dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“. Projektui skirtas 0,5 mln. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.