EU projects

Implementation of the project “Implementation of technological eco-innovations in JSC “Optonas”

JSC Optonas is currently the only company in Lithuania working in the field of far-infrared radiation and has unique (better resistance to laser radiation) products in this field. Currently, JSC Optonas faces the need to make additional investments in the development of the existing production base in the next few years. It is also crucial for the company to ensure sustainable development that meets the highest environmental standards. With this in mind, during the implementation of the project, the company will invest in the implementation of technological eco-innovations in the company’s activities, which will enable the production of products using less raw materials, energy and harmful substances. JSC Optonas estimates that the planned investments will create conditions for sustainable development and contribute to the efficient use and storage of natural resources.

Project is financed by the European Regional Development Fund.

Project title – “Implementation of technological eco-innovations in JSC “Optonas”

Project beneficiary – JSC “Optonas”

Project aim – to invest in the implementation of technological eco-innovations in the company’s activities in order to reduce the negative impact on the environment. 

Project eligible costs – 1,078,000.00 Eur

Financing from European Regional Development Fund – 485,100.00 Eur

The beginning of the project – 08/12/2020

The end of the project – 28/02/2022

 


Implementation of the project “Implementation of digital technologies in JSC Optonas (II)”

JSC Optonas is currently the only one company in Lithuania working in the field of far-infrared radiation and has unique (better resistance to laser radiation) products in this field. In order to ensure the purposefulness and efficiency of investments and the continuity of already started digitization processes, the company performed a technological audit and, in accordance with its recommendations, plans to implement the project “Digital Technology Implementation JSC Optonas (II)”, during which the technologies that best meet the needs will be installed.

Project is financed by the European Regional Development Fund.

Project title – “Implementation of digital technologies in JSC Optonas (II)”

Project beneficiary – JSC “Optonas”

Project aim – digitize the company’s production processes and increase the company’s productivity. 

Project eligible costs – 2,277,459.75 Eur

Financing from European Regional Development Fund – 1,000,000.00 Eur

The beginning of the project – 02/06/2020

The end of the project – 31/08/2023

 Implementation of the project “Creating New Products in JSC Optonas”

JSC “Optonas” is implementing the project “Creating New Products in JSC Optonas”, which aims to develop new innovative products: optic elements with a significant injury threshold. After the successful implementation of the project new products will be commercialized and the benefits obtained selling them will make a significant impact on JSC’s profits and increase the competitiveness of the brand in the global market.

Project is financed by the European Regional Development Fund.

Project title – “Creating New Products in JSC Optonas”

Project beneficiary – JSC “Optonas”

Project aim – to improve companies’ innovative potential.

Project eligible costs – 1,184,119.58 Eur

Financing from European Regional Development Fund – 913,777.59 Eur

The beginning of the project – 02/03/2020

The end of the project – 06/10/2022

   

UAB „Optonas“ naujų produktų kūrimas

UAB „Optonas“ įgyvendina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą.
Projekto tikslas: padidinti bendrovės inovacinį potencialą ir konkurencingumą po projekto rinkai pristatant inovatyvius ir naujus produktus. Projekto metu numatoma kurti naujus pagerintų savybių ir parametrų lazerius – sub-nano sekundinės trukmės mažų gabaritų lazerius (914nm; 457nm; 305nm), taip pat unikalius optinius daliklius lazeriams ir ultravioletinės spinduliuotės lazerių optinius elementus (aukšto pažeidimo slenksčio nepoliarizuojantį optinį daliklį).
Projekto pradžia – 2019 m. sausis, planuojama pabaiga – 2021 m. vasaris.
Projektas „Naujų produktų kūrimas“ (projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0090) dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“. Projektui skirtas 0,5 mln. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 


 

Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Optonas“

UAB „Optonas“ įgyvendina procesų skaitmeninimo technologijų diegimo projektą.

Projekto tikslas – gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui. Pagrindinis projekto uždavinys – gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis diegimas. Projekto įgyvendinimas prisidės prie bendrovės pajamų ir eksporto didinimo, konkurencingumo augimo vietinėje ir užsienio rinkose.

Projekto pradžia – 2018 m. liepa, planuojama pabaiga – 2022 m. balandis.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0050 „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Optonas“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 03.3.1-LVPA-K-854 priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui skirtas 1 mln. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.